WEBSITE500K xin thông báo tới quý khách hàng, do dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp trên toàn quốc, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho quý khách hàng, công ty sẽ làm việc tại nhà thay cho làm việc tại công ty như hiện nay trong thời gian 15 ngày bắt đầu từ 01/04/2020 cho đến khi có thông báo mới của nhà nước. Tất cả mọi thông tin yêu cầu cần được hỗ trợ, tư vấn quý khách có thể làm việc online qua hotline: 0839.500.500 hoặc email: hotro@website500k.com. Chúng tôi luôn hỗ trợ và đáp ứng theo nhu cầu của quý khách hàng nhanh nhất có thể.

Đăng Ký Tài Khoản

Nếu bạn đã đăng ký tài khoản, vui lòng đăng nhập Tại Đây.
Lưu ý: Các mục dấu sao màu đỏ không được bỏ trống & phải điền đầy đủ, chính xác. Nếu Quý khách hàng là Tổ chức vui lòng điền chính xác tên Tổ chức và Mã số thuế.

Thông tin cá nhân
Địa chỉ của bạn
Mật khẩu
Thư thông báo
HOTLINE: